Typ lieku

Miesta tumorov (alebo typy),
pre ktoré existujú dostatočné dôkazy o karcinogenite u ľudí

Miesta, kde je znížené riziko rakoviny

Menopauzálna liečba len estrogénom

Výstelka maternice, vaječníky
Obmedzené dôkazy: prsník

Kombinovaná menopauzálna liečba estrogénom a progesterónom

Výstelka maternice (riziko klesá s počtom dní/mesiacov užívania progesterónu), prsník

Kombinovaná perorálna antikoncepcia s estrogénom a progesterónom

Prsník, krčok maternice, pečeň

Výstelka maternice, vaječníky

Tamoxifén

Výstelka maternice

Prsníky