1.

Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme.

icon-tobacco


2.

Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku.

icon-smoke


3.

Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť.

icon-healthy


4.

Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením.

icon-physical


5.

Zdravo sa stravujte:

 • Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia.
 • Obmedzte vysokokalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa
  sladeným nápojom.
 • Vyhýbajte sa mäsovým výrobkom; obmedzte spotrebu červeného mäsa a potravín s
  vysokým obsahom soli.

icon-diet


6.

Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť.

icon-alcohol


7.

Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá.

icon-sun


8.

Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

icon-pollutant


9.

Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili.

icon-radon


10.

Pre ženy:

 • Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.
 • Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie.

icon-women


11.

Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovania proti:

 • hepatitíde typu B (novorodenci)
 • ľudskému papilomavírusu (HPV) (dievčatá).

icon-vaccination


12.

Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny:

 • hrubého čreva (muži aj ženy)
 • prsníka (ženy)
 • krčka maternice (ženy).

icon-screening

Európsky kódex proti rakovine sa zameriava na opatrenia, ktoré môžu v rámci prevencie rakoviny podniknúť samotní občania.
Úspešná prevencia rakoviny si vyžaduje, aby tieto jednotlivé opatrenia boli podporené vládnymi politikami a opatreniami.

Tento projekt spolufinancuje Európska únia a
koordinuje ho Medzinárodná agentúra
pre výskum rakoviny (IARC)

logo EU