Nu. În medie, la nivelul populației europene, procentul mic de cazuri de cancer care ar putea fi cauzate de expunerea la radiații, aproximativ 1 – 2 %, se datorează principalelor surse de expunere a populației la radiații, și anume examinărilor medicale în scop diagnostic și radiațiilor de fond provenite din surse naturale, în principal radonul.

Anumite surse de radiații produse de om, cum ar fi energia nucleară, transportul și eliminarea deșeurilor nucleare sau accidentele care implică materiale radioactive, sunt considerate amenințări și atrag atenția mass-mediei. În majoritatea cazurilor, combinația dintre controlul reglementar adecvat al radiațiilor și al materialelor radioactive, deciziile clinice adecvate în unitățile sanitare și atenția corespunzătoare acordată expunerii la radon în spațiile interioare, poate menține la un nivel foarte mic expunerea la radiații și riscul de cancer asociat. Utilizările industriale ale radiațiilor și radioactivitatea sunt reglementate de un cadru normativ strict. În condiții normale de funcționare, expunerile publice medii la radiațiile din aceste surse sunt foarte mici. Amplasamentele nucleare care conțin materiale radioactive sunt obligate să aibă convenții de siguranță și planuri de răspuns de urgență, inclusiv mecanisme pentru informarea și protecția populației care locuiește în apropiere.

Figura 4: Surse de radiație

sources-of-radiation

Sursa: Adaptare autorizată după ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm?pg=fission&section=protection, accesat 10 martie 2014.