Radiația este energie sub formă de unde sau particule. Radiațiile pot fi împărțite în două tipuri principale: radiații ionizante și radiații neionizante. Radiațiile care au suficientă energie pentru a rupe legăturile chimice și a forma ioni sunt denumite „radiații ionizante”. Prin deteriorarea ADN-ului unei celule, ele pot provoca mutații, care, dacă sunt transmise la generațiile de celule noi, pot conduce, în cele din urmă, la cancer sau la alte efecte nocive asupra sănătății. Radiația ionizantă se poate prezenta sub formă de particule, precum particulele alfa sau neutronii, sau sub formă de raze, precum razele gamma sau razele X.

Suntem cu toții expuși la diferite cantități de radiații ionizante din mai multe surse, atât naturale (cosmice sau terestre), cât și produse de om (de exemplu, utilizări medicale, centrale nucleare, căderi radioactive ca urmare a experimentelor cu arme nucleare efectuate cu mulți ani în urmă). Radiațiile ionizante sunt utilizate pentru a diagnostica și a trata boli. Nivelul dumneavoastră individual de expunere la radiațiile ionizante depinde de diferite aspecte ale vieții, cum ar fi unde locuiți, dacă ați fost expus la radiații în cadrul unei proceduri medicale și dacă locul dumneavoastră de muncă presupune expunerea la radiații; expunerile tipice la radiații sunt descrise mai jos.

Radiațiile optice includ lumina, radiațiile infraroșii și ultraviolete (UV). Radiațiile UV pot deteriora celulele vii și pot cauza cancer de piele.

Radiațiile neionizante nu au suficientă energie pentru a deteriora ADN-ul în același mod ca radiațiile ionizante, dar sunt capabile să transfere energie la țesut sau material, de exemplu, prin încălzire. Acesta este modul în care funcționează cuptorul cu microunde. Radiațiile neionizante sunt compuse din câmpuri electrice și magnetice, de exemplu din microunde și unde radio, precum și din câmpuri de joasă frecvență generate de aparate electrice și cabluri electrice.

Figura 1: Spectrul electromagnetic.

Sursa: Reprodus după Comisia Europeană, Direcția Generală Cercetare, Comunitățile Europene (2005). Sănătatea și câmpurile electromagnetice: Activități de cercetare finanțate de UE privind impactul câmpurilor electromagnetice și al telefoanelor mobile asupra sănătății. © Comunitățile Europene, 2005.