Koristi učinkovitog zakonodavstva za zabranu pušenja:

  • Štiti sve od opasnosti pasivnog pušenja.
  • Mijenja društvene norme tako što pušenje čini manje prihvatljivim, smanjujući time i pušenje i izlaganje duhanskom dimu.
  • Dovodi do znatnog smanjivanja izlaganja pasivnom pušenju, smanjuje nejednakosti u području zdravlja povezane s izloženošću pasivnom pušenju na radnom mjestu, dovodi do trenutačnog smanjenja rizika od srčane bolesti i poboljšava respiratorne simptome kod osoba izloženih pušenju na radnom mjestu.
  • Na brojne načine pozitivno utječe na poduzeća (osim u duhanskoj industriji), uključujući poboljšanje zdravlja i produktivnosti zaposlenika i smanjivanje njihovih potraživanja iz zdravstvenog osiguranja i osiguranja od rizika. Nadalje, troškovi se snižavaju jer se na radnom mjestu ne mora čistiti otpad od pušenja, ne moraju se održavati posebne prostorije za pušenje, a izbjegavaju se i mogući sporovi. Politike nepušenja ne dovode do opadanja poslovanja restorana i barova.
  • Smanjuje konzumiranje cigareta među pušačima i donosi im veće izglede za uspješni prestanak pušenja.
  • Smanjuje konzumiranje duhana među mladima.
  • Dovodi do stvaranja kućanstava bez duhanskog dima.

Ako je vaša zemlja stranka potpisnica Okvirne konvencije o nadzoru nad duhanom (FCTC) Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), zakonom se zahtijeva da se dostavljaju redovita izvješća o njezinoj provedbi, uključujući i provedbu politika nepušenja. Pročitajte posljednje izvješće o globalnom napretku Konvencije. Želite li doznati kako vaša zemlja napreduje u uvođenju mjera najbolje prakse za smanjivanje potražnje za duhanom, informacije možete pronaći u izvješću SZO‑a o globalnoj duhanskoj epidemiji.