Jesu, u mnogim zemljama. Iako u svakoj zemlji Europske unije postoji zakonodavstvo kojim se uređuje gdje je pušenje dozvoljeno, širina opsega zabrane pušenja (jesu li obuhvaćena sva radna mjesta u zatvorenom, javni prijevoz, zatvoreni javni prostori i ostali javni prostori koji nisu nužno u zatvorenom) i razina provedbe od zemlje do zemlje vrlo se razlikuju.

Prema istraživanju koje je 2012. naručila Europska unija, a provedeno je na više od 12 000 osoba u 27 zemalja (EU‑27), više od 25 % ispitanika navelo je da su ponekad izloženi pasivnom pušenju na radnom mjestu (19 % pušači i 17 % nepušači). Ukupan udio najizloženijih ispitanika (više od pet sati dnevno) iznosio je 3 % (5 % pušači i 1 % nepušači). Među onima koji su u posljednjih šest mjeseci prije istraživanja posjetili neki restoran, njih 14 % navelo je da su vidjeli kako se u objektu puši. Taj je postotak bio viši kod onih koji su posjećivali barove (28 %). Na slici 2. prikazani su postoci ispitanika koji su naveli da su bili izloženi pasivnom pušenju u objektima za konzumaciju hrane i pića i na radnom mjestu u 2009. i 2012., ukupno (EU‑27) i po zemljama.

Slika 2.: Postoci ispitanika u Europskoj uniji koji su naveli da su bili izloženi pasivnom pušenju u objektima za konzumaciju hrane i pića i na radnom mjestu u 2009. i 2012., ukupno i po zemljama.

Slika 2.a – Izlaganje pasivnom pušenju u EU‑27 za 2009. i 2012.

Slika 2.b – Izlaganje pasivnom pušenju u EU‑27 za 2009. i 2012.

Slika 2.c – Izlaganje pasivnom pušenju u EU‑27 za 2009. i 2012.

Oznake zemalja
Belgija BE Grčka EL Litva LT Portugal PT
Bugarska BG Španjolska ES Luksemburg LU Rumunjska RO
Češka CZ Francuska FR Mađarska HU Slovenija SI
Danska DK Italija IT Malta MT Slovačka SK
Njemačka DE Cipar CY Nizozemska NL Finska FI
Estonija EE Latvija LV Austrija AT Švedska SE
Irska IE     Poljska PL Ujedinjena Kraljevina UK

Izvor: Preneseno iz radnog dokumenta službi Komisije Izvješće o provedbi preporuke Vijeća od 30. studenoga 2009. o okruženjima bez duhanskog dima (2009/C 296/02).