Ναι. Οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι οικοδόμοι και οι κηπουροί, συνήθως εκτίθενται σε μεγάλο βαθμό στον ήλιο καθ᾽ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους πρέπει λοιπόν να προστατεύονται καλά, μέσω της χρήσης προστατευτικών ενδυμάτων, της εφαρμογής κατάλληλου αντηλιακού και της παραμονής τους στη σκιά, εάν αυτό είναι εφικτό.

Λόγω της έκθεσής τους στον ήλιο, οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης άλλων μορφών καρκίνου του δέρματος πέραν του μελανώματος. Ορισμένες μορφές καρκίνου του δέρματος μπορούν να θεωρηθούν επαγγελματική ασθένεια.