Ο παγκόσμιος δείκτης ακτινοβολίας UV, ή δείκτης UV, εκφράζει τη μετρηθείσα ή την προβλεπόμενη ποσότητα/ένταση της ακτινοβολίας UV που εκπέμπει ο ήλιος σε συγκεκριμένη τοποθεσία και ημέρα. Σε πολλές χώρες, ο δείκτης UV αναφέρεται καθημερινά στα δελτία καιρού, ιδίως το καλοκαίρι, ώστε να ενημερώνεται το κοινό για την ένταση του ήλιου και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας από τον ήλιο. Πολλά δελτία καιρού στο διαδίκτυο περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη UV.

Στο σχήμα 2, επεξηγούνται τα επίπεδα του δείκτη UV και παρέχονται σχετικές προτάσεις για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Σχήμα 2. Δείκτης UV.

global-solar-uv-indexuv-index

Πηγή: Ανατύπωση, με την άδεια του εκδότη, από τον οδηγό Global Solar UV Index: A Practical Guide. Κοινή σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, και της Διεθνούς Επιτροπής για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Γενεύη, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2002 (Εξώφυλλο και σχήμα 2, σελ. 8· www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf, 10 Μαρτίου 2014).