Είστε ελεύθεροι να αποφασίσετε αν θέλετε να αποδεχτείτε μια πρόσκληση για συμμετοχή σε προσυμπτωματικό έλεγχο. Πριν αποφασίσετε, είναι σημαντικό να διαβάσετε το ενημερωτικό υλικό που παρέχεται μαζί με την πρόσκληση και να μελετήσετε προσεκτικά τα πιθανά οφέλη και μειονεκτήματα του ελέγχου. Εάν έχετε ερωτήσεις, συζητήστε τις με τον γιατρό ή τον πάροχο των υπηρεσιών υγείας σας.

Θα πρέπει να έχετε επίσης υπόψη ότι ο τακτικός έλεγχος αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να σας σώσει τη ζωή. Συνεπώς, συνιστάται η συμμετοχή σας σε οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τα οποία πληροίτε τις προϋποθέσεις κάθε φορά που λαμβάνετε πρόσκληση.