Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του προστάτη έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από την ασθένεια, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά μειονεκτήματα. Επομένως, μέχρι να προκύψουν σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ένα οργανωμένο πρόγραμμα έχει σημαντικά περισσότερα οφέλη σε σχέση με τα μειονεκτήματά του, δεν είναι δυνατή η συμπερίληψη συστάσεων για προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη στον ευρωπαϊκό κώδικα κατά του καρκίνου.

Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη. Ωστόσο, μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυσμού υποβάλλεται σε προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του προστάτη εκτός του πλαισίου ενός προγράμματος. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι όγκοι του προστάτη δεν είναι επιβλαβείς κατά τη διάρκεια του μέσου προσδόκιμου ζωής, η ανίχνευσή τους μπορεί να οδηγήσει σε περιττό άγχος και μη αναγκαία θεραπεία. Επιπλέον, οι τρέχουσες θεραπείες ενέχουν τον κίνδυνο δυσάρεστων και επώδυνων ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως η διαταραχή της σεξουαλικής, της κυστικής και της εντερικής λειτουργίας.