Εάν στη χώρα διαμονής σας υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για ένα είδος καρκίνου, θα κληθείτε να συμμετάσχετε στον έλεγχο για το συγκεκριμένο είδος αφού συμπληρώσετε το συνιστώμενο όριο ηλικίας. Συνεπώς, θα πρέπει να περιμένετε να λάβετε πρόσκληση. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι σημεία ή συμπτώματα καρκίνου μπορεί να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε έλεγχο ή δεν έχετε συμπληρώσει το συνιστώμενο όριο ηλικίας. Εάν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο όσον αφορά την υγεία σας και θεωρείτε ότι μπορεί να οφείλεται σε καρκίνο, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αμέσως και μην περιμένετε να λάβετε πρόσκληση για συμμετοχή σε προσυμπτωματικό έλεγχο.

Εάν δεν υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τα τρία συνιστώμενα είδη καρκίνου στη χώρα σας, θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές υγειονομικές αρχές για να εξακριβώσετε τους λόγους.