Η τακτική υπέρβαση των παραπάνω συνιστώμενων ορίων ως προς την κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να φέρει οξείες ή χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία, καθώς και να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Η περιστασιακή άμετρη κατανάλωση περισσότερων από 5–6 αλκοολούχων ποτών για τους άντρες ή περισσότερων από 4–5 αλκοολούχων ποτών για τις γυναίκες ονομάζεται επεισοδιακή υπερκατανάλωση αλκοόλ. Βρίσκεται σε άνοδο σε ορισμένες χώρες (κυρίως στην Ιρλανδία, την Τσεχία και την Ουκρανία), ειδικά στους νέους άντρες, και έχει σημαντικές βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία. Η περιστασιακή άμετρη κατανάλωση, ή επεισοδιακή υπερκατανάλωση, αλκοόλ μπορεί να είναι ακόμη χειρότερη απ’ ό,τι η τακτική κατανάλωση αλκοόλ όσον αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται σαφώς με την ποσότητα και τη διάρκεια της κατανάλωσης αλκοόλ.