Screening kræver en særlig indsats for at sikre kvaliteten af tjenesterne, fordi kun nogle af de personer, der opfordres til at deltage i kræftscreening, har sygdommen eller tidlige stadier, der kan føre til kræft. Mange af disse mennesker vil have gavn af deltagelsen i screening, fordi behandling, der påbegyndes, inden symptomer forekommer, oftest er mere effektiv og har færre bivirkninger. Der vil dog også blive konstateret visse kræftformer, som ikke kan helbredes, selv med den bedste behandling, og der vil blive konstateret og behandlet tilfælde, som ikke ville være blevet konstateret uden screening (overdiagnosticering). Desuden er selv de sikre undersøgelser, der anbefales til screening, ikke helt risikofrie. De fleste mennesker med unormale screeningsresultater skal f.eks. have foretaget yderligere undersøgelser for at finde ud af, om der rent faktisk er tale om kræft eller et forstadie til kræft. Yderligere undersøgelser kan vække bekymring, og hos enkelte skal der tages vævsprøver, som indebærer de risici, der altid er forbundet med et invasivt indgreb.

Tidlig kræft, der konstateres ved screening, kan også være vanskeligere at behandle for læger, der har erfaring med mere fremskreden kræft. Der kræves derfor særlig uddannelse og kompetence. Selv om risikoen ved at deltage i screening i gennemsnit er lille for den enkelte, bliver de samlede risici og omkostningerne for samfundet store, fordi der er tale om så mange mennesker.

For at opnå de størst mulige fordele ved screening med de mindst mulige gener for alle, skal de tjenester, der leveres, være af den bedst mulige kvalitet. De grundlæggende principper og detaljerede protokoller, standarder og anbefalinger i de europæiske retningslinjer for kvalitetssikring af kræftscreening, som Europa-Kommissionen har offentliggjort, hjælper programmerne med at opnå denne høje kvalitet. Organiserede screeningsprogrammer skaber de bedste forudsætninger for at følge de europæiske retningslinjer for kvalitetssikring. Effektiv kvalitetssikring garanterer, at balancen mellem risiko og de realiserede fordele ved kræftscreening altid er acceptabel.