Organiserede screeningsprogrammer er tilrettelagt og forvaltes af de nationale eller regionale sundhedsmyndigheder med det formål at sikre, at alle har lige mulighed for at deltage i screening, og sikre, at patienten, såfremt resultatet af screening er unormalt, modtager den fornødne yderligere undersøgelse, støtte og behandling. Screeningsprogrammer er mest effektive, hvis de tilbydes alle mennesker i den relevante befolkningsgruppe, og hvis de vælger at deltage.

Organiserede screeningsprogrammer anbefales i EU, fordi de sikrer, at et team af personer er ansvarlige for kvaliteten af de tilbudte tjenester. Dette omfatter kontrol af, at retningslinjerne følges, og at resultaterne af screeningsprogrammet regelmæssigt indberettes og evalueres.