Hvis det er muligt, bør du begrænse brugen af hormonerstatning.

Kvinder, der lider af alvorlige menopausale symptomer, kan rådføre sig med deres læge med hensyn til, om de bør tage hormonerstatning. Hormonbehandling øger risikoen for brystkræft, kræft i livmoderen (endometrium) og kræft i æggestokkene, ligesom det har en række andre negative følger for sundheden. Risikoen for kræft afhænger af typen af hormonbehandling (ren østrogen eller kombineret østrogen-progestogen), og om kvinden har fået fjernet sin livmoder (hysterektomi). Undersøgelser har vist, at den øgede risiko for brystkræft, der er forbundet med menopausal østrogen-progestogen-behandling, opstår efter få års behandling og er forhøjet i mindst fem år efter ophøret af behandlingen med østrogen-progestogen, selv om risikoen begynder at falde kort tid efter behandlingsophør. Hvis en kvinde påbegynder hormonbehandling, bør behandlingen tages så kort tid som muligt og ved den lavest mulige dosis, der gør det muligt at styre symptomerne. Den præcise behandling drøftes med lægen.