LægemiddeltypeForekomst af tumor (eller form), for hvilken der er tilstrækkelig dokumentation for kræftfremkaldende virkning i menneskerSteder, hvor kræftrisiko er reduceret

Menopausal behandling med østrogen alene

Livmoder, æggestokke
Begrænset dokumentation, bryst

Kombineret østrogen-progestogen menopausal behandling

Livmoder (risikoen falder med antallet af dage/måneder med progestogenbehandling), bryst

Kombineret østrogen-progestogen p-piller

Bryst, livmoderhals, lever

Livmoder, æggestokke

Tamoxifen

Livmoder

Bryst