Žene koje duže vremena doje svoju dojenčad imaju niži rizik od pojave raka grudi kasnije u životu od žena koje se nalaze u sličnim okolnostima, a koje ne doje.

Što žena duže doji, to je zaštićenija od raka grudi. Rizik se smanjuje za približno 4 % za svakih nakupljenih 12 mjeseci dojenja (tj. 12 mjeseci dobivenih zbrajanjem svih razdoblja u kojima je žena dojila), uz smanjenje rizika od raka grudi jer je žena rodila. Osim toga, važno je naglasiti kako je majčino mlijeko najbolja hrana za dojenčad koja im donosi mnoge zdravstvene prednosti.