Όπως συμβαίνει με τα αντισυλληπτικά που λαμβάνονται από το στόμα, έτσι και η αντι-οιστρογονική ταμοξιφαίνη διαθέτει ιδιότητες που προκαλούν καρκίνο και ιδιότητες που τον προλαμβάνουν. Υπάρχουν συγκλίνουσες ενδείξεις ότι η χρήση της ταμοξιφαίνης αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του ενδομητρίου, είτε χορηγείται ως συμπληρωματική θεραπεία σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού είτε προληπτικά σε γυναίκες με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του μαστού.

Στα χημειοθεραπευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου περιλαμβάνονται σκευάσματα που ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση μεταστατικού καρκίνου σε ασθενείς που έχουν θεραπευτεί από πρωτογενή καρκίνο. Ωστόσο, το ποσοστό των ασθενών με καρκίνο που αποκομίζουν οφέλη από τη χρήση χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων είναι τόσο υψηλός σε σύγκριση με εκείνους που εκδηλώνουν μεταστατικό καρκίνο, ώστε εγκρίνεται η χρήση των εν λόγω σκευασμάτων.

Οι ανοσοκατασταλτικές ουσίες μπορούν επίσης να προκαλέσουν καρκίνο. Τα εν λόγω σκευάσματα χορηγούνται συνήθως σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως μεταμοσχεύσεις οργάνων, αιματολογικές ασθένειες και ασθένειες του ανοσοποιητικού, ενώ τα οφέλη τους υπερισχύουν συνήθως των καρκινογόνων χαρακτηριστικών τους. Ωστόσο, η απόφαση συνταγογράφησης και χρήσης σκευασμάτων που αποδεδειγμένα είναι, ή πιθανολογείται ότι είναι, καρκινογόνα καθίσταται πιο προβληματική σε περιπτώσεις παθήσεων που δεν απειλούν τη ζωή του ατόμου, και πρέπει να βασίζεται σε προσεκτική αξιολόγηση κινδύνου/οφέλους.