Τα αντισυλληπτικά που λαμβάνονται από το στόμα και περιέχουν οιστρογόνα και προγεσταγόνα διαθέτουν ιδιότητες που προκαλούν καρκίνο και ταυτόχρονα ιδιότητες που τον προλαμβάνουν. Δεδομένου ότι τα αντισυλληπτικά που λαμβάνονται από το στόμα χρησιμοποιούνται από υγιή άτομα, κάθε απόφαση σχετικά με τη λήψη τους πρέπει να βασίζεται σε εμπεριστατωμένη μελέτη του προφίλ κινδύνου του συγκεκριμένου ασθενή. Η χρήση αντισυλληπτικών που λαμβάνονται από το στόμα συνδέεται με μικρή αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του ήπατος· ωστόσο, η λήψη των εν λόγω σκευασμάτων προστατεύει επίσης από τον καρκίνο του ενδομητρίου και των ωοθηκών. Συνεπώς, όσον αφορά τον καρκίνο, δεν μπορεί να γίνει καμία ρητή σύσταση.