Jo mindre alkohol du drikker, jo mindre er risikoen for at udvikle kræft. Generelt er risikoen for kræft for mænd, der drikker mindre end to genstande (under 20 g ren alkohol) om dagen, og kvinder, der drikker mindre end én genstand (under 10 g ren alkohol) om dagen, 6 % lavere end for mennesker med et større alkoholforbrug. Hvis forbruget reduceres fra fire genstande eller derover til højst én genstand om dagen, kan det nedsætte risikoen for leverkræft med 21 % og risikoen for tyktarmskræft med 31 %. Kvinder kan nedsætte risikoen for brystkræft med 30 %. Livsstilsfaktorer, som f.eks. en sund kost, normal kropsvægt og fysisk aktivitet, findes ofte hos de samme mennesker, og det er vanskeligt at adskille deres individuelle virkninger. Den største sundhedsmæssige fordel opnås ved at have en sund livsstil (flere oplysninger om kost, fysisk aktivitet og sund kropsvægt).