Siguranța pe termen lung a țigărilor electronice nu este cunoscută în prezent. Utilizarea țigărilor electronice nu implică arderea tutunului și inhalarea fumului de tutun precum în cazul fumatului; prin urmare, se preconizează că utilizarea țigărilor electronice prezintă un risc mai mic de îmbolnăvire și de deces decât fumatul. Introducerea unor reglementări adecvate va reduce la minimum potențiale riscuri asociate utilizării țigărilor electronice.

Țigările electronice ar putea reduce enorma prevalență a morbidității și mortalității cauzată de fumat dacă majoritatea fumătorilor ar opta pentru țigări electronice și preocupările legate de sănătatea publică ar fi abordate în mod corespunzător.

Printre preocupări se numără faptul că aromele ar putea fi atractive pentru copii, promovând utilizarea în rândul tinerilor nefumători, că etichetarea nu reflectă conținutul, că ele sunt comercializate în mod inadecvat, că ar putea slăbi eforturile de control al tutunului deoarece ar putea fi utilizate în locuri în care fumatul este interzis sau că ar putea promova utilizarea în locul renunțării în rândul fumătorilor și, în cele din urmă, că ar putea renormaliza consumul de tutun în țările cu eforturi avansate și fructuoase de control al tutunului.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a analiza aceste preocupări.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.