Fumatul contribuie într-o măsură semnificativă la diferențele în materie de sănătate în majoritatea țărilor cu venituri mari. Fumatul este mai frecvent la grupurile dezavantajate la nivel global, inclusiv la cele cu un nivel profesional, de instruire sau al veniturilor mic și cu părinți șomeri și singuri. Există alte categorii ale populației care pot fi deosebit de vulnerabile, cum ar fi persoanele fără adăpost, cele cu probleme de sănătate mintală și deținuții. În unele țări, în rândul minorităților etnice se pot înregistra rate mari ale consumului de tutun.

Deosebit de importante sunt eforturile speciale depuse pentru a asigura faptul că intervențiile de control al tutunului influențează persoanele mari consumatoare de tutun.