Indicele UV solar mondial sau indicele UV exprimă cantitatea/intensitatea măsurată sau prognozată de radiații ultraviolete (UV) recepționate de la soare într-un anumit loc și într-o anumită zi. În multe țări, în special în timpul verii, prognozele meteorologice informează zilnic publicul larg cu privire la intensitatea soarelui și la nivelul de protecție solară necesar. Numeroase prognoze meteorologice disponibile online includ informații despre indicele UV.

În figura 2 sunt explicate valorile indicelui UV și sunt oferite sugestii corespunzătoare privind măsurile de protecție necesare.

Figura 2. Indice UV.

global-solar-uv-indexuv-index

Sursa: Reproducere, cu permisiunea editorului, din Global Solar UV Index: A Practical Guide. O recomandare comună a Organizației Mondiale a Sănătății, a Organizației Mondiale Meteorologice, a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu și a Comisiei Internaționale pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante. Geneva, World Health Organization, 2002 (Copertă și Fig. 2, Pagina 8;www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf, accesat 10 martie 2014).