Jūs varat brīvi lemt, vai vēlaties pieņemt uzaicinājumu pārbaudīties skrīningā. Pieņemot lēmumu, ir svarīgi izlasīt uzaicinājumam pievienotos informatīvos materiālus un rūpīgi apsvērt skrīninga potenciālos ieguvumus un kaitējumu. Ja Jums rodas kādi jautājumi, pārrunājiet tos ar ārstu vai veselības aprūpes speciālistu.

Tāpat jāņem vērā, ka regulārs skrīnings palielina agrīnas vēža atklāšanas varbūtību un, iespējams, glābj Jūsu dzīvību. Tāpēc organizētās skrīninga programmās, kurās Jums ir tiesības piedalīties, ieteicams pārbaudīties katru reizi, kad tiekat uzaicināts(-a).