Valsts vai reģionālie veselības dienesti izstrādā un pārvalda organizētas skrīninga programmas, lai ikvienam nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas piedalīties skrīningā un anormālu skrīninga izmeklēšanas rezultātu gadījumā pacientam sniegtu attiecīgu turpmāko izmeklēšanu, atbalstu un ārstēšanu. Skrīnings visiedarbīgākais ir tad, ja tas pieejams visiem cilvēkiem konkrētajā iedzīvotāju grupā un ja tie tajā piedalās.

Eiropas Savienībā ir ieteicamas organizētas skrīninga programmas, jo tajās darbojas par sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu atbildīgu cilvēku komandas. Tas nozīmē arī pārbaudes, kurās tiek noskaidrots, vai tiek ievērotas vadlīnijas un vai tiek regulāri paziņoti un izvērtēti skrīninga programmas rezultāti.