Spinduliuotė – tai bangų arba dalelių formos energija. Spinduliuotė gali būti dviejų pagrindinių rūšių: jonizuojančioji ir nejonizuojančioji. Spinduliuotė, turinti pakankamai energijos, kad nutrauktų cheminius ryšius ir sukurtų jonus, vadinama jonizuojančiąja spinduliuote. Pažeisdama ląstelės DNR, jonizuojančioji spinduliuotė gali sukelti mutacijas; jei šios mutacijos perduodamos per naujų kartų ląsteles, žmogus gali susirgti vėžiu arba patirti kitą žalingą poveikį sveikatai. Jonizuojančioji spinduliuotė gali būti dalelių, pvz., alfa dalelių arba neutronų, formos arba spindulių, pvz., gama spindulių ar rentgeno spindulių, formos.

Mus visus veikia įvairūs jonizuojančiosios spinduliuotės kiekiai iš kelių šaltinių – tiek iš natūralių (kosminių arba Žemėje esančių šaltinių), tiek iš dirbtinių (pvz., medicinos prietaisų, branduolinės energijos, radioaktyviųjų dulkių, susidariusių per branduolinio ginklo bandymus prieš daugelį metų). Jonizuojančioji spinduliuotė naudojama diagnozuojant ir gydant ligas. Jums tenkanti jonizuojančioji apšvita priklauso nuo įvairių jūsų gyvenimo aspektų, pvz., nuo to, kur gyvenate, ar jums teko spinduliuotės atliekant kokią nors medicininę procedūrą ir ar darbe jums tenka jonizuojančiosios spinduliuotės; tipiniai apšvitos būdai aprašyti toliau.

Optinė spinduliuotė – tai šviesa, infraraudonoji spinduliuotė ir ultravioletinė (UV) spinduliuotė. UV spinduliuotė gali pažeisti gyvas ląsteles ir sukelti odos vėžį.

Nejonizuojančioji spinduliuotė neturi pakankamai energijos pažeisti DNR taip, kaip jonizuojančioji spinduliuotė, bet ji perduoda energiją į audinį ar medžiagą, pvz., juos kaitindama. Taip veikia mikrobangų krosnelės. Nejonizuojančioji spinduliuotė sudaryta iš elektrinio ir magnetinio laukų, pvz., mikrobangų ir radijo bangų, taip pat iš žemo dažnio laukų, kuriuos kuria elektros prietaisai ir elektros laidai.

1 schema. Elektromagnetinis spektras.

Šaltinis: perspausdinta iš Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato (2005) ataskaitos „Health and Electromagnetic Fields: EU-funded research into the impact of electromagnetic fields and mobile telephones on health“ (Sveikata ir elektromagnetiniai laukai. ES finansuojami elektromagnetinių laukų ir mobiliųjų telefonų poveikio sveikatai moksliniai tyrimai). © Europos Bendrijos, 2005 m.