OpisOkolnosti izlaganja i s time povezana zanimanja

Aromatski amini vrsta su kemijskih spojeva koji uglavnom dolaze iz proizvodnje koloranata i pigmenata za bojanje tekstila, kože i papira te iz industrije gume.
Najvažniji su aromatski amini, među ostalim, benzidin, 4‑aminobifenil, 2 ‑naftilamin i orto‑toluidin.

Radnici mogu biti izloženi aromatskim aminima u proizvodnji koloranata, pigmenata i kemijskih spojeva gume. Dva su industrijska postupka (proizvodnja auramina i proizvodnja magente) dodatni izvori izlaganja aromatskim aminima. Izlaganje na radu događa se uglavnom dodirom s kožom.
U Europskoj uniji zabranjena su ukupno 22 aromatska amina koje ispuštaju koloranti koji se često upotrebljavaju u postupku bojanja tekstila i kože (Uredba 1907/2006). Ranije izloženi radnici mogu i dalje imati povećani rizik od raka.