Organisoidut seulontaohjelmat ovat kansallisten tai alueellisten terveysviranomaisten suunnittelemia ja hallinnoimia ohjelmia, joilla varmistetaan, että kaikilla ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua seulontoihin ja että seulontalöydöksen ollessa poikkeava potilaalle tehdään tarvittavat lisätutkimukset ja hän saa asianmukaista tukea ja hoitoa. Seulonta on kaikkein tehokkainta silloin, kun kaikki tiettyyn väestöryhmään kuuluvat voivat halutessaan osallistua siihen.

Euroopan unionissa suositellaan organisoitujen seulontaohjelmien toteuttamista, koska siten voidaan varmistaa, että seulontoja tekevien tahojen tarjoamat palvelut ovat laadukkaita. Näin varmistetaan myös se, että annettuja suuntaviivoja noudatetaan ja seulontaohjelmien tuloksista raportoidaan ja ne arvioidaan säännöllisesti.