Suositusten mukaan kohdunkaulan syövän seulontaan kannattaa osallistua, kun sinne saa kutsun ja on tutustunut kutsun mukana toimitettuun tietoon sekä arvioinut seulonnan mahdolliset edut ja haitat. Euroopan unionin alueella toteutettavissa seulontaohjelmissa on eroja muun muassa siinä, mihin ikäryhmiin seulonnat kohdistuvat ja miten usein seulontaan kutsutaan. Nämä seikat riippuvat siitä, miten yleistä kohdunkaulan syöpä on kyseisessä maassa, millaiset resurssit maalla on käytössään ja mitä seulontamenetelmää maassa käytetään.

Useimmissa irtosolunäytteisiin (papa-koe) perustuvissa seulontaohjelmissa naisia aletaan kutsua testeihin 20–30 vuoden iässä (yleensä alle 25-vuotiaita ei kutsuta) ja siitä eteenpäin joko kolmen tai viiden vuoden välein. Jos seulontamenetelmänä on HPV-testi, seulontaan aletaan kutsua 35 ikävuodesta lähtien (yleensä alle 30-vuotiaita ei kutsuta) ja siitä eteenpäin viiden vuoden välein tai harvemmin. Seulontamenetelmästä riippumatta suosituksena on, että nainen osallistuu seulontoihin 60–65 vuoden ikään saakka ja senkin jälkeen, jos viimeisimmän seulonnan tulos ei ollut normaali. Jos mieleen nousee kysymyksiä, niistä kannattaa keskustella lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.