Άλλες λοιμώξεις που συνδέονται με τον καρκίνο

Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C, ο ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, μπορούν επίσης να προκαλέσουν καρκίνο, όμως δεν υπάρχει εμβόλιο κατά των συγκεκριμένων λοιμώξεων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη συνέχεια.

Ηπατίτιδα C
HΙός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού