Ο μηχανισμός μέσω του οποίου ο θηλασμός έχει προστατευτικά αποτελέσματα για τη μητέρα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Τα ευεργετικά οφέλη μπορούν να αποδοθούν σε αλλαγές στη δομή του μαστού και στη χρονικά μικρότερη έκθεση της μητέρας σε ορμόνες.