Οι γυναίκες που θηλάζουν τα μωρά τους για παρατεταμένες χρονικές περιόδους διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν θηλάζουν.

Όσο περισσότερο θηλάζει το παιδί της μια γυναίκα τόσο περισσότερο προστατεύεται από τον καρκίνο του μαστού. Ο κίνδυνος μειώνεται κατά περίπου 4% για κάθε 12 μήνες θηλασμού, αθροιστικά (δηλαδή υπολογίζονται αθροιστικά οι περίοδοι κατά τις οποίες μια γυναίκα έχει θηλάσει το κάθε παιδί της), και στο άθροισμα που προκύπτει προστίθεται η μείωση του κινδύνου η οποία οφείλεται άμεσα στην απόκτηση παιδιού. Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το μητρικό γάλα είναι η καλύτερη τροφή για τα μωρά και έχει πολλά οφέλη για την υγεία τους.