Testele de screening nu pot depista toate cazurile de cancer intestinal. Numărul de cazuri de cancer nedepistate prin screening depinde de tipul testului efectuat. Până la 5 din 10 cazuri de cancer pot rămâne nedepistate prin testul hemoragiei oculte fecale (FOBT) cu guaiac. Prin utilizarea testului imunochimic fecal (FIT), care este mai nou, mai puține cazuri de cancer rămân nedepistate. Prin colonoscopie, aproximativ 1 din 10 cazuri de cancer intestinal pot rămâne nedepistate. Ca și colonoscopia, sigmoidoscopia flexibilă examinează partea terminală a intestinului gros, dar nu ajunge la partea proximală a acestuia; prin urmare, aproximativ 4 din 10 cazuri de cancer intestinal nu vor fi detectate prin sigmoidoscopie flexibilă.

Cancerul este o boală cu dezvoltare lentă, prin urmare, multe dintre cazurile de cancer pot fi depistate la următorul test de screening sau la următorul examen, de unde importanța participării cu regularitate la screening. Screeningul repetat crește șansele de depistare a cancerului intestinal.