Descriere

Circumstanțele expunerii și ocupațiile conexe

Cuarțul, forma polimorfă de siliciu cristalin cea mai răspândită în natură, se găsește în abundență în cele mai multe tipuri de roci, în special în granit, gresii și cuarțite, precum și în nisipuri și soluri.

Lucrătorii pot fi expuși la siliciu cristalin într-o mare varietate de industrii și ocupații, din cauza utilizării pe scară largă a materialelor care conțin cuarț:

  • activități care implică mișcarea solului (de exemplu, minerit, agricultură, construcții, industria extractivă);
  • dezasamblarea produselor care conțin siliciu (de exemplu, demolarea zidăriei și a betonului);
  • manipularea sau utilizarea produselor care conțin nisip și a altor produse care conțin siliciu (de exemplu, procesele de turnătorie, precum turnarea, instalarea și repararea cuptorului; sablarea abrazivă; fabricarea sticlei, a ceramicii, a materialelor abrazive, a cimentului).