Descriere

Circumstanțele expunerii și ocupațiile conexe

Hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) sunt substanțe formate în timpul arderii incomplete a materialului organic.
Cea mai studiată HAP este benzo[a]pirenul.

Printre industriile în care expunerea profesională la benzo[a]piren a fost măsurată și raportată se numără:

  • lichefierea cărbunelui, gazeificarea cărbunelui, fabricarea cocsului și cocserii, distilarea gudronului de cărbune, acoperișuri și pavaje (care implică smoală din gudron de cărbune);
  • impregnarea/conservarea lemnului cu creozot;
  • producția de aluminiu (cele mai înalte niveluri de expunere);
  • fabricarea electrozilor din cărbune;
  • curățarea coșurilor;
  • centrale pe cărbune.