Descriere

Circumstanțele expunerii și ocupațiile conexe

Emisiile produse de motoarele diesel sunt un amestec complex de compuși gazoși și particule, care conține substanțe cancerigene, inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), benzen, 1,3-butadienă, formaldehidă, oxid de etilenă și metale.
Compoziția și cantitatea emisiilor produse de un motor depind, în principal, de tipul și starea motorului, de compoziția carburantului și aditivilor, de condițiile de funcționare, precum și de dispozitivele de control al emisiilor.

Expuneri mai mari la emisiile produse de motoarele diesel pot să apară în anumite ocupații, precum:

  • transport (de exemplu, lucrătorii de cale ferată și șoferii profesioniști) și reparații, întreținere și examinare a vehiculului;
  • controlul traficului;
  • activități miniere subterane;
  • activități de exploatare forestieră;
  • activități de stingere a incendiilor;
  • lucrătorii portuari și activitățile de exploatare a echipamentelor grele.

Sursa: IARC