Descriere

Circumstanțele expunerii și ocupațiile conexe

Aminele aromatice sunt un tip de substanțe chimice care se utilizează preponderent la fabricarea de coloranți și pigmenți pentru colorarea textilelor, a pielii și a hârtiei, precum și în industria cauciucului.
Printre cele mai importante amine aromatice se numără benzidina, 4-aminobifenilul, 2-naftilamina, și orto-toluidina.

Lucrătorii pot fi expuși la amine aromatice în producția de coloranți, de pigmenți și de produse chimice pentru tratarea cauciucului. Două procese industriale (fabricarea auraminei și a magenta) sunt surse suplimentare de expunere la aminele aromatice. Expunerea profesională se produce, în principal, prin contact cutanat.
Un total de 22 de amine aromatice care sunt eliberate de coloranții utilizați adeseori în procesul de colorare a textilelor și a pielii au fost interzise în Uniunea Europeană [Regulamentul (CE) 1907/2006]. Lucrătorii expuși în trecut pot avea în continuare un risc crescut de cancer.