Jā, ja esat lietojis(-usi) intravenozas zāles un koplietojis(-usi) adatas vai Jums ir nedrošā veidā veikti tetovējumi, ķermeņa pīrsingi vai akupunktūra, vai arī Jums pirms 20. gs. 90. gadu sākuma ir pārlietas asinis vai citi asins komponenti. Kopš tā laika visi pārliešanā vai medicīniskajā ārstēšanā izmantotie asins komponenti Eiropā tiek sistemātiski pārbaudīti uz vīrushepatītu C. Inficēšanās risks pastāv, ja Jums ir veikta ārstēšana ar injekcijām vai ķermeņa pīrsings, tetovējumi vai akupunktūra vietās, kur netiek nodrošināta attiecīga adatu apstrāde; tas ir izplatīti valstīs vai reģionos ārpus Eiropas, kur ir ierobežoti ekonomiskie resursi, kā arī politisku un sociālu nemieru laikos.