Jums ir B hepatīta inficēšanās risks, ja iepriekš Jums tā nav bijis vai neesat bijis vakcinēts(-a). Jūsu riska apmērs ir atkarīgs no tā, cik Jums līdz šim ir bijis dzimumpartneru un kāds ir bijis katra dzimumpartnera risks. Risks ir lielāks tad, ja esat lietojis(-usi) inficētas adatas vai ja ir bijušas citas situācijas, kurās varētu būt lietotas inficētas adatas vai asinis, piemēram, saņemot veselības aprūpi dažās citās valstīs. Tāpat vīrushepatīta B infekcija ir izplatītāka atsevišķās Eiropas valstīs (piem., Grieķijā, Rumānijā, Itālijā un Spānijā), un, ja dzīvojat vai iepriekš esat dzīvojis(-usi) kādā no šīm valstīm, Jūs esat pakļauts(-a) lielākam riskam, ka Jums varētu būt B hepatīts.