Savuttoman ympäristön luomiseksi annetusta tehokkaasta lainsäädännöstä on monenlaista hyötyä:

  • Siinä suojellaan kaikkia ihmisiä ympäristön tupakansavuun liittyviltä vaaroilta.
  • Sen avulla muutetaan sosiaalisia normeja, kun tupakointi ei ole enää niin hyväksyttävää kuin aiemmin. Näin vähennetään sekä tupakointia että tupakansavulle altistumista.
  • Se vähentää merkittävästi ympäristön tupakansavulle altistumista, kaventaa terveyseroja, jotka liittyvät ympäristön tupakansavulle altistumiseen työpaikoilla, alentaa välittömästi sydänsairausriskiä sekä helpottaa hengitystieoireita henkilöillä, jotka altistuvat ympäristön tupakansavulle työpaikallaan.
  • Se hyödyttää yrityksiä (tupakkateollisuutta lukuun ottamatta) monella tavalla, koska työntekijöiden terveys ja tuottavuus paranevat ja sairaus- ja tapaturmavakuutuksesta haetaan vähemmän korvauksia. Lisäksi sen avulla voidaan vähentää kustannuksia, kun työpaikoilla ei tarvitse siivota tupakoinnin aiheuttamaa jätettä, huolehtia tupakkatilojen ylläpidosta tai ratkaista mahdollisia tupakointiin liittyviä riitoja. Savuttomuutta edistävä lainsäädäntö ei vaikuta kielteisesti ravintoloiden ja baarien liiketoimintaan.
  • Se vähentää tupakointia nykyisten tupakoitsijoiden keskuudessa ja antaa näille paremmat mahdollisuudet lopettaa kokonaan.
  • Se vähentää myös nuorten tupakointia.
  • Se johtaa kotien savuttomuuteen.

WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimukseen kuuluvien maiden on annettava säännöllisesti lakisääteinen raportti puitesopimuksen täytäntöönpanosta sekä savuttomuutta edistävän politiikan toteuttamisesta. Oheisen linkin kautta voi tutustua uusimpaan yleisraporttiin puitesopimuksen täytäntöönpanon edistymisestä. Tietoa siitä, missä määrin omassa maassa toteutetaan parhaita käytäntöjä tupakan kysynnän vähentämiseksi, saa tupakoinnin maailmanlaajuista tilannetta koskevasta WHO:n raportista.