Kuten suun kautta otettavat ehkäisypillerit, myös antiestrogeeninä tunnettu tamoksifeeni voi sekä aiheuttaa syöpää että ehkäistä sitä. On olemassa vahvaa näyttöä siitä, että tamoksifeenin käyttö lisää riskiä sairastua kohdun limakalvon syöpään riippumatta siitä, annetaanko sitä lisähoitona rintasyöpää sairastaville vai ennaltaehkäisevänä hoitona naisille, joiden rintasyöpäriski on suuri.

Syöpähoidoissa käytettäviin kemoterapeuttisiin lääkkeisiin kuuluu myös lääkkeitä, jotka saattavat aiheuttaa potilaille toissijaista syöpää ensisijaista syöpää koskevien hoitojen yhteydessä. Kemoterapeuttisista lääkkeistä hyötyvien syöpäpotilaiden määrä on kuitenkin hyvin suuri verrattuna toissijaisiin syöpiin sairastuneiden määrään, mikä tukee kyseisten lääkkeiden käyttöä.

Myös immuunivasteen heikentäjät saattavat aiheuttaa syöpää. Immuunivasteen heikentäjiä käytetään tavallisesti vain vakavissa tapauksissa, kuten elinsiirtojen, verisairauksien ja immuunisairauksien yhteydessä, ja niiden hyödyt kumoavat yleensä karsinogeeniseen vaikutukseen liittyvän riskin. Syöpää todistetusti tai todennäköisesti aiheuttavien lääkkeiden määräämistä ja käyttöä koskevan päätöksen tekeminen on kuitenkin vaikeampaa, jos potilaan henki ei ole uhattuna, ja päätöksen pitäisikin perustua huolelliseen riski-hyötyanalyysiin.