Screeningul este recomandat numai pentru tipurile de cancer în care screeningul are un efect salvator de viață demonstrat și care depășește semnificativ potențialul prejudiciu pe care îl poate implica examinarea unui număr foarte mare de persoane care este posibil să nu aibă niciodată cancerul căutat. Când vor fi colectate dovezi suficiente, screeningul poate fi recomandat pentru un alt tip sau alte tipuri de cancer.