Screeningul necesită un efort deosebit pentru asigurarea calității serviciilor, întrucât numai unele persoane invitate să participe la screeningul pentru cancer au boala sau afecțiunile incipiente care ar putea determina apariția cancerului. Multe dintre aceste persoane vor beneficia de screening, întrucât tratamentul care este inițiat înainte de apariția simptomelor poate fi mai eficient și poate cauza mai puține efecte secundare. Cu toate acestea, vor fi depistate unele tipuri de cancer care încă nu pot fi vindecate, nici chiar cu cel mai bun tratament și vor fi depistate și tratate unele cazuri care este posibil să nu fi fost depistate fără screening (supradiagnosticare). De asemenea, chiar și testele sigure recomandate pentru screening nu sunt complet lipsite de riscuri. De exemplu, pentru majoritatea persoanelor cu rezultate anormale la testele de screening vor fi necesare teste suplimentare pentru a depista prezența cancerului sau a precancerului. Testele suplimentare pot genera motive de îngrijorare, la o serie de persoane fiind necesară prelevarea unei probe de țesut, care implică riscurile unei proceduri medicale.

Cancerul în stadiu incipient depistat prin screening poate fi dificil de tratat inclusiv pentru medicii care au experiență în tratarea cancerului în stadii mai avansate; prin urmare, pot fi necesare o pregătire și abilități speciale. Deși, în medie, riscul individual de vătămare legat de participarea la screening este mic, riscurile globale și costurile pentru societate trebuie luate în considerare, de asemenea, din cauza numărului mare de persoane implicate.

Pentru a obține beneficii maxime cu efecte adverse minime în urma screeningului, serviciile furnizate vor fi de cea mai bună calitate posibilă. Principiile directoare și protocoalele, standardele și recomandările detaliate din Ghidurile europene pentru asigurarea calității screeningului pentru cancer publicate de Comisia Europeană sprijină programele să obțină o înaltă calitate. Programele organizate de screening asigură cele mai bune condiții pentru a respecta ghidurile europene pentru asigurarea calității. Asigurarea unei calități efective garantează că raportul beneficiu/risc al screeningului pentru cancer rămâne acceptabil.