Daži veselības aprūpes speciālisti apgabalos, kur kuņģa vēža risks ir augstāks nekā lielākajā daļā Eiropas Savienības (piem., Austrumeiropā, Spānijā, Portugālē un Itālijā), iesaka veikt izmeklēšanu. Taču Eiropā nav ieviestas sabiedrības veselības programmas kuņģa vēža profilaksei, daļēji tāpēc, ka nav vēl noskaidrots, kāda ietekme būtu liela cilvēku skaita ārstēšanai, kur daudziem no tiem nav pat nekādu simptomu. Lai atbildētu uz šo jautājumu, tiek veikti papildu pētījumi.