Dažās Eiropas Savienības valstīs jaunām sievietēm tiek piedāvāta vakcinēšanās, taču tā ir mazāk iedarbīga pēc tam, kad sieviete ir sākusi dzimumdzīvi, un neiedarbojas uz infekcijām, kas Jums, iespējams, jau ir. Vakcīna var iedarboties tikai tādā gadījumā, ja vēl neesat bijusi saskarē ar tāda veida CPV, no kā vakcīna pasargā. Tā kā nav iespējams zināt, ar kāda veida CPV Jūs esat saskārusies, nevar zināt, vai Jūs no vakcīnas gūsit kādu labumu.