Substanță

Descriere

Formaldelhidă

Utilizată în mod curent pentru îmbălsămarea și conservarea rămășițelor umane, această substanță chimică este utilizată, de asemenea, pentru o varietate de aplicații, inclusiv ca dezinfectant și la fabricarea altor substanțe chimice.

Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), cum ar fi benzo[a]pirenul

Aceste substanțe chimice sunt produse de ardere incompletă și se găsesc în sistemele de evacuare ale autovehiculelor și în fumul de tutun.

Arsen

Acest element este extrem de otrăvitor pentru om și pentru alte organisme, ceea ce explică de ce este folosit cu eficiență în erbicide și insecticide.

Nichel (compuși)

Acest element metalic este utilizat în oțelul inoxidabil, magneți, monede și în unele aliaje. Vaporii de sulfură de nichel (adică, compuși de nichel) sunt considerați substanțe cancerigene pentru om de către Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC), gazul de nichel tetracarbonil fiind foarte toxic pentru om.

Poloniu-210

Un element radioactiv care rezultă din dezintegrarea radonului, care este clasificat drept substanță cancerigenă pentru om de către Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC).

Beriliu

Un element metalic ușor care este utilizat în industria aerospațială, aeronautică și nucleară. Multe procese care implică deșeuri industriale, inclusiv incinerarea deșeurilor urbane, înseamnă emisii de beriliu, deși principala sursă de emisie este arderea cărbunelui și a păcurii.

Crom VI

Are o varietate de utilizări, inclusiv fabricarea oțelului inoxidabil, conservarea lemnului, tăbăcirea pieilor, fabricarea pigmenților pentru coloranți, a vopselurilor, a cernelurilor și a materialelor plastice, fiind utilizat, de asemenea, ca produs de acoperire anti-coroziune și de conversiune.

Cadmiu

Acest element chimic este utilizat în fabricarea bateriilor și a pigmenților pentru vopsele.

Amine aromatice, inclusiv 2-naftilamină și 4-aminobifenil

Utilizat pentru fabricarea coloranților azoici.

1,3-Butadienă

Utilizată pentru fabricarea cauciucului sintetic.

Benzen

O componentă importantă a benzinei, utilizat de asemenea pentru fabricarea anumitor tipuri de cauciuc, lubrifianți, coloranți, detergenți, medicamente, explozivi și pesticide.

Clorură de vinil

Un produs chimic industrial utilizat, în principal, pentru obținerea polimerilor de clorură de vinil (PVC). Utilizată în trecut ca anestezic prin inhalare.

Oxid de etilenă

Un produs chimic industrial esențial care, deși prea periculos pentru uz casnic direct, este utilizat la scară industrială pentru fabricarea mai multor produse de larg consum precum detergenții, agenții de îngroșare, solvenții și materialele plastice. Un gaz foarte inflamabil și otrăvitor care nu lasă reziduuri pe elementele cu care intră în contact, oxidul de etilenă pur este un dezinfectant care este utilizat pe scară largă în spitale și în industria echipamentelor medicale pentru a înlocui aburul în sterilizarea instrumentelor și a echipamentelor sensibile la căldură, cum ar fi seringile de plastic de unică folosință.