Arvioiden mukaan syöpäriski on noin 4 prosenttia alhaisempi ihmisillä, jotka harjoittavat keskiraskasta liikuntaa vähintään 30 minuuttia päivässä (tai vähintään 150 minuuttia viikossa), verrattuna vähän liikuntaa harjoittaviin (alle 15 minuuttia päivässä). Yksittäisten elintapoihin liittyvien tekijöiden, joita ovat esimerkiksi terveellinen ruokavalio, normaalipaino ja liikunta, vaikutus on vaikea eritellä, koska yleensä samat ihmiset noudattavat terveellistä ruokavaliota, harrastavat liikuntaa ja ovat normaalipainoisia. Suurimman terveyshyödyn saa elämällä terveellisesti (lisätietoja osioissa, joissa käsitellään normaalipainoa, ruokavaliota ja alkoholia).