Kyllä. Liikunta alentaa useiden merkittävien kroonisten sairauksien tai terveysongelmien riskiä. Esimerkkeinä voidaan mainita sydän- ja verisuonisairaudet, aivohalvaus, verenpainetauti, tyypin 2 diabetes, liian korkea kolesteroli, osteoporoosi ja masennus.

Suosituksilla pyritään torjumaan useita kroonisia sairauksia ja parantamaan ihmisten terveyttä. Niiden noudattaminen suojaa syövältä.