Mitä vähemmän juo alkoholia, sitä pienempi on syöpäriski. Yleisesti ottaen miehillä, jotka juovat alle kaksi alkoholiannosta (korkeintaan 20 grammaa puhdasta alkoholia) päivässä, ja naisilla, jotka juovat alle yhden alkoholiannoksen (korkeintaan 10 grammaa puhdasta alkoholia) päivässä, on 6 prosenttia pienempi riski sairastua syöpään kuin paljon alkoholia juovilla. Jos vähentää juomista vähintään neljästä annoksesta korkeintaan yhteen annokseen päivässä, maksasyövän riski voi laskea 21 prosentilla, paksu- ja peräsuolensyövän riski 31 prosentilla ja naisilla rintasyövän riski 30 prosentilla. Yksittäisten elintapoihin liittyvien tekijöiden, joita ovat esimerkiksi terveellinen ruokavalio, normaalipaino ja liikunta, vaikutus on vaikea eritellä, koska yleensä samat ihmiset noudattavat terveellistä ruokavaliota, harrastavat liikuntaa ja ovat normaalipainoisia. Suurimman terveyshyödyn saa elämällä terveellisesti (lisätietoja osioissa, joissa käsitellään normaalipainoa, liikuntaa ja ruokavaliota).