Normaalipainolla tarkoitetaan painoa, joka auttaa torjumaan sellaisia vakavia sairauksia, joita kehon liian suuri rasvaprosentti voi aiheuttaa. Tämä koskee tiettyjen syöpäsairauksien ohella myös esimerkiksi sydänsairauksia ja diabetesta. Sekä ali- että ylipaino voi olla epäterveellistä, joten jokaisen pitäisi tavoitella normaalipainoa. Yksittäisen henkilön ideaalipainoa on vaikea määrittää, koska sen arvioimiseksi on tiedettävä henkilön kehonkoostumus (suurin osa lihasta). Se taas voidaan mitata vain laboratorio-oloissa. Asiantuntijat ovatkin määrittäneet normaalipainon rajat, joissa edellä mainittu asia voidaan ottaa huomioon. Koska ihmisen paino nousee rasvamäärän kasvaessa, lihavuutta voidaan arvioida mittaamalla paino. Pitkät ihmiset ovat usein painavampia vaikkeivät olisi lihavia, joten paino on suhteutettava pituuteen (matemaattisesti ilmaistuna kilopaino jaetaan pituuden neliöllä, jolloin saadaan painoindeksi eli BMI, jossa yksikkö on kg/m2). Jos henkilön paino on oikeassa suhteessa hänen pituuteensa, hän voi pitää itseään normaalipainoisena, paitsi jos hän on erityisen pitkä tai lyhyt tai lihaksikas. Oheisen kaavan avulla voi tarkistaa, onko normaalipainoinen (kuva 1).

Kuva 1: Painoindeksilaskuri.

body-mass-index

Lähde: World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research (2007): ”Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective.” Washington DC, American Institute for Cancer Research.

Aikuinen on normaalipainoinen, jos hänen painoindeksinsä on 18,5–25 kg/m2. Jos henkilö on etniseltä alkuperältään Kaakkois-Aasiasta, suositeltava painoindeksi on korkeintaan 23 kg/m2, koska rasvajakauma on erilainen eri etnisissä ryhmissä. Tietyissä erityistapauksissa painoindeksi ei välttämättä ole kovin luotettava osoitus kehon kokonaisrasvamäärästä. Tämä koskee erittäin lihaksikkaita ihmisiä, kuten urheilijoita, tai henkilöitä, joilla on normaalia vähemmän lihaksia, kuten vanhukset.

Toinen hyvä tapa arvioida riskiä kärsiä ylipainon aiheuttamista terveysongelmista on vyötärönympäryksen mittaaminen. Jos miehen vyötärö (vyötärön ympärysmitta) on yli 102 cm ja naisen yli 88 cm, riski on suuri. Jos miehen vyötärö on alle 94 cm ja naisen 80 cm, riski on alhainen. Väliin jäävät arvot tarkoittavat keskinkertaista riskiä.

Koska syöpäriski on sitä suurempi, mitä enemmän rasvaa ihmisen kehossa on, syöpää voi torjua parhaiten pitämällä painoindeksinsä (tai vyötärönmittansa) mahdollisimman alhaisena, mutta kuitenkin normaalin rajoissa. Tämä riippuu tietenkin ihmisen ruumiinrakenteesta. Hoikan ihmisen kannattaa siis tavoitella normaalin painoindeksin alarajalla olevia lukuja, kun taas rotevamman kannattaa tavoitella keskimääräisiä tai korkeampia lukuja.